Produkt

przedstawiamy demo produktu

Wykres radarowy, znany również jako wykres Spider lub wykres Sieciowy, stanowi efektywne narzędzie wizualizacji kompetencji w audycie 360 stopni. W ramach audytu 360 stopni zbierane są opinie na temat danej osoby od różnych grup interesariuszy, takich jak przełożeni, współpracownicy, podwładni czy sami zainteresowani. Wykres radarowy pozwala przedstawić te informacje w sposób zwięzły i czytelny.

Oś X (Promienie): Każdy promień na wykresie radarowym reprezentuje inną kompetencję lub obszar oceny. Mogą to być np. umiejętności przywódcze, komunikacyjne, organizacyjne itp.

Oś Y (Wartości): Oś Y przedstawia wartości lub oceny dla każdej kompetencji. Skala wartości umożliwia porównanie różnych obszarów kompetencyjnych.

Wypełnienie Obszaru: Każdy obszar kompetencyjny jest wypełniany odpowiednią ilością, reprezentując stopień opanowania danej umiejętności. Im bliżej obręczy, tym wyższa ocena.

Kształt Wykresu: kształt wykresu radarowego dla danej osoby prezentuje unikalny wzorzec kompetencji. Regularna analiza kształtu może pomóc w identyfikacji mocnych i słabych stron.

Porównywalność: wykresy radarowe można łatwo porównywać między różnymi osobami. To umożliwia zidentyfikowanie obszarów, w których dana osoba może potrzebować rozwoju, a także porównanie ogólnego poziomu kompetencji między pracownikami.

Łączenie Wielu Wykresów Oceny: ponieważ audyt 360 stopni obejmuje oceny od różnych grup interesariuszy, wykres radarowy umożliwia przedstawienie tych ocen w spójny sposób. Oceny od przełożonych, współpracowników i podwładnych mogą być przedstawione jako osobne serie danych na wykresie.

Łatwość Wizualizacji: Dzięki wykorzystaniu graficznego podejścia, wykres radarowy jest łatwy do zrozumienia i przyswajania. To narzędzie może być wykorzystane zarówno do indywidualnej analizy kompetencji, jak i do monitorowania postępów w procesie rozwoju zawodowego.

Podsumowując, wykres radarowy w audycie 360 stopni to potężne narzędzie wizualizacji, które pomaga zrozumieć kompetencje jednostki z różnych perspektyw, ułatwia analizę mocnych i słabych stron, a także wspomaga proces rozwoju zawodowego.