W zakładkach znajdują się 4 grupy kompetencji, MANADŻERSKIE, ORGANIZACYJNE, SPOŁECZNE I OSOBISTE. W ofercie znajdują się także przygotowane PAKIETY KOMPETENCJI – skorelowane z różnymi stanowiskami – gotowe do zakupu.