Poniżej prezentujemy naszą ofertę w postaci 36 kompetencji w podziale na 4 grupy

Macierz zawiera 36 kompetencji. Każda z nich opisana jest 5 wskaźnikami z rozpiętymi na skali 1 – 6. Respondent oceniający swoich współpracowników otrzymuje link do ankiety. Ocenia każdą kompetencję dla każdej osoby – widzi 5 czynników i ocenia wg uznania: 1-2-3-4-5-6; przy czym widzi nie tylko skale obserwacyjne, ale cały opis zachowania w tym kryterium.

Dodając do koszyka kompetencję – dodajemy 1 link dla 1 osoby dla 1 kompetencji. Każdy link działa tylko 1 raz w korelacji z 1 adresem mailowym, dlatego planując OCENĘ 360 STOPNI, należy uwzględnić ilość osób i ilość ocenianych kompetencji x powtarzalność tej samej kompetencji w obrębie badanej grupy.

W przypadku wątpliwości – zapraszamy na konsultacje – pomożemy dobrać kompetencje oraz obliczymy, ile razy dana kompetencja będzie odtwarzana w badaniu.

Poniżej kolory wskazują na podgrupę kompetencji.

już teraz pomożemy ci w doborze odpowiednich kompetencji

Zapraszamy na pierwszą konsultację – wspólnie wyrysujemy zespół – strukturę organizacyjną i dobierzemy kompetencje. Część z nich będzie się różniła, np. kompetencje managerskie, ale część powinna się powtarzać – warto dobrać kilka kompetencji tych samych, by móc zdiagnozować całą organizację: np. KOMUNIKATYWNOŚĆ lub PRACA W ZESPOLE czy EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA.

I tak dla przykładu: oceniając INTELIGENCJĘ EMOCJONALNĄ będziemy mierzyć:

  • samoświadomość,
  • asertywność,
  • empatia i współczucie,
  • cierpliwość,
  • radzenie sobie ze stresem.

Wyślij swoje zgłoszenie przez formularz, zapraszamy.