Rodo

Informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych – czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych – jest:

KDR KPI Smart Katarzyna Mieczkowska – Mitka

ul. Malczewskiego 109/18

80-107 Gdańsk

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a (zgoda osoby) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dla potrzeb realizacji usług doradczych. 

3. Podanie danych jest dobrowolne. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez 

a) niezbędny w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu bądź rozwiązania umowy głównej

b) przez okres wymagany przepisami prawa w odniesieniu do celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych usług

c) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń

5. Dane nie będą przekazywane do innych państw i organizacji międzynarodowych i nie będą przetwarzane w procesie profilowania.

6. Posiada Pan/Pani prawo do:

a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

c. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

7. Wszelkie wyżej wymienione żądania i uprawnienia, a także pytania i wątpliwości związane z ochroną danych osobowych prosimy kierować:

Katarzyna Mieczkowska – Mitka

Katarzyna.mieczkowska@kdr-hr.pl 

ul. Malczewskiego 109/18

80-107 Gdańsk